Retouren

Retouren:

 

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant 14 dagen voor het aan te melden voor een retour. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Nadat Handigschoonmaken de retoursmelding heeft ontvangen gaan wij binnen 14 dagen over tot terugbetaling mits het product in goede orde is ontvangen. 

Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan handigschoonmaken.nl te melden. De klant dient het product – na overleg met handigschoonmaken.nl – te sturen naar een door handigschoonmaken.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met handigschoonmaken.nl ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal handigschoonmaken.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat handigschoonmaken.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

Handigschoonmaken.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van handigschoonmaken.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van handigschoonmaken.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal handigschoonmaken.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Handigschoonmaken.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Nederlands
Liquid error (layout/theme line 167): Could not find asset snippets/easyorder.liquid